Stabil ekonomi

Stabil ekonomi

Genom att regelbundet köpa ett antal utdelningsaktier kan du bygga upp en stabil aktieportfölj som dessutom genererar en extrainkomst i form av utdelningar. Det är inte svårt att hitta svenska aktier med en direktavkastning på 3-5 procent. Om du köper en aktie med en direktavkastning på säg 4 procent kan du alltså se fram emot en utdelning som motsvarar 4 procent av det investerade kapitalet. Det är pengar som kommer in direkt på din aktiedepå. Om du har aktierna på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring betalar du ingen skatt på utdelningarna förutom den årliga schablonskatten för depån.

En stor fördel med aktier för utdelning är att det är ett sätt att välja bra bolag. Bara de bästa bolagen på börsen har möjlighet att ge utdelning år efter år. Man behöver inte gå in och analysera bolagen allt för mycket om man inte vill eller kan. Utdelningarna visar vägen.

Så hittar du bra aktier för utdelning

Alla utdelningsaktier är inte bra. Välj bolag som har en lång utdelningshistorik, gärna på 10 år eller mer. Titta på aktier där det finns en positiv utdelningstrend, d.v.s. att utdelningen brukar höjas vart eller vartannat år. Om du kan hitta uppgift på utdelningsandelen är det bra om den är en bit under 100 procent eller mindre eftersom det innebär att inte hela vinsten används för utdelningar.