Stabil ekonomi

Bristen på sjuksköterskor ökar

Det råder för närvarande stor brist på sjuksköterskor i Sverige. Enligt Socialstyrelsen beräknas bristen uppgå till cirka 9000 sjuksköterskor år 2035. Detta beror bland annat på att många sjuksköterskor går i pension samtidigt som befolkningen blir allt äldre och behovet av vård ökar. Många landsting och regioner har redan nu svårt att rekrytera sjuksköterskor. I Örebro län beräknas bristen på sjuksköterskor uppgå till över 500 år 2030. Behovet av sjuksköterskor med specialistutbildning är särskilt stort. Befintlig personal upplever en hög arbetsbelastning till följd av underbemanning. Fler sjuksköterskor behövs inom både slutenvård, primärvård och äldrevård. Här finns lediga sjuksköterskejobb i Örebro.

Många lediga jobb för sjuksköterskor

Efterfrågan på legitimerade sjuksköterskor är mycket hög i hela landet. Det finns gott om lediga jobb inom både offentlig och privat sektor. Landsting och regioner annonserar kontinuerligt efter sjuksköterskor till sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden. Även bemanningsföretag söker ständigt sjuksköterskor för kortare och längre vikariat. Som sjuksköterska kan man arbeta inom slutenvård, öppenvård, primärvård, äldrevård eller psykiatri. Möjligheterna att hitta ett arbete som matchar ens intressen och kompetens är goda. I Örebro finns lediga tjänster för sjuksköterskor inom Region Örebro län samt på de privata vårdgivarna. Bemanningsföretag annonserar också kontinuerligt efter sjuksköterskor i Örebro.

Konkurrenskraftiga löner och förmåner

Sjuksköterskeyrket erbjuder relativt konkurrenskraftiga löner och goda förmåner. En nyexaminerad sjuksköterska kan räkna med en ingångslön på cirka 27 000 kr i månaden. Efter några års erfarenhet stiger lönen till omkring 30 000 kr. Specialistsjuksköterskor och chefer inom vården har möjlighet till betydligt högre löner. Utöver grundlön tillkommer ob-ersättning och olika typer av tillägg. Många arbetsgivare erbjuder även tjänstepension, friskvårdsbidrag och annat. I Örebro ligger sjuksköterskelönerna i nivå med riksgenomsnittet. Region Örebro län har relativt konkurrenskraftiga löner jämfört med grannregionerna. Även de privata vårdgivarna i Örebro erbjuder marknadsmässiga löner.

Stora utvecklingsmöjligheter

Yrket som sjuksköterska erbjuder stora möjligheter till vidareutbildning och karriärutveckling. Efter grundutbildningen kan man specialisera sig inom ett flertal områden, till exempel ambulanssjukvård, anestesi, intensivvård eller distriktssköterska. Det finns också möjlighet att utbilda sig till barnmorska, specialistsjuksköterska eller chefsbefattningar som enhetschef eller verksamhetschef. Som sjuksköterska har man goda förutsättningar att göra karriär inom vården. I Örebro erbjuds specialistutbildningar för sjuksköterskor inom flera områden via Region Örebro län och Örebro universitet. Det finns även lediga chefstjänster att söka internt eller externt.

Stimulerande och utmanande arbete

Yrket som sjuksköterska är både stimulerande och utmanande. Ingen dag är den andra lik. Som sjuksköterska får man möta människor i olika livssituationer och bidra till deras hälsa och välbefinnande. Arbetet kräver goda medicinska kunskaper, omsorg om patienter och förmåga att samarbeta i team. Det ger möjlighet att använda sin kompetens för att lösa komplexa vårdsituationer. Att arbeta som sjuksköterska innebär ett stort ansvar men ger också mycket tillbaka i form av personlig och professionell utveckling. I Örebro finns spännande arbeten för sjuksköterskor inom flera olika verksamhetsområden, exempelvis akutsjukvård, geriatrik, psykiatri eller ambulanssjukvård. Detta ger goda möjligheter att hitta ett stimulerande och utmanande jobb efter intresse och ambition.

Sjuksköterskeyrket växer sig allt starkare

Sjuksköterskeyrket har vuxit sig allt starkare de senaste decennierna och sjuksköterskans kompetensområde har vidgats. I takt med att vården blir mer avancerad och specialiserad ökar behovet av välutbildade sjuksköterskor. Yrkesgruppen organiseras fackligt via Vårdförbundet som bevakar löner och arbetsvillkor. Sjuksköterskans status i samhället är hög och yrket rankas ofta bland de mest attraktiva karriärvägarna. Allt fler män söker sig också till sjuksköterskeyrket som länge dominerats av kvinnor. Andelen manliga sjuksköterskor växer stadigt, även om det fortfarande är en kvinnodominerad bransch. Sammantaget står sjuksköterskeyrket starkt rustat inför framtiden med en växande efterfrågan på arbetskraft.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *