Stabil ekonomi

Investering och riskfinans

Bristen på sjuksköterskor ökar

Det råder för närvarande stor brist på sjuksköterskor i Sverige. Enligt Socialstyrelsen beräknas bristen uppgå till cirka 9000 sjuksköterskor år 2035. Detta beror bland annat på att många sjuksköterskor går i pension samtidigt som befolkningen blir allt äldre och behovet…
Read more