Stabil ekonomi

Välj de bästa fonderna utifrån…

När media presenterar de ”bästa fonderna” är det nästan uteslutande avkastning som jämförs. Ett stort antal aktiefonder ställs mot varandra varpå den med högst avkastning under senaste året, eller senaste 3 åren, utses till bäst. Men som investerar kan man se på flera olika faktorer:

  • Avkastning under 10 år

Kortsiktigt kan allt från finansfonder till Rysslandsfonder vara de bästa fonderna att investera i. Världsekonomin förändras år från år, trender kommer och går samtidigt som räntenivån i landet påverkar olika branschen olika kraftigt.

Självklart går det att se på vilka som gett bäst avkastning under de tre senaste åren men detta säger ytterst lite om framtiden. Detta utifrån att 3 år en väldigt kort tid. Sker jämförelsen istället på 10 år är det troligtvis helt andra bästa fonder som presenteras utifrån högst avkastning.

  • Risk

Ju smalare inriktning som en aktiefond har desto större är risknivån. Exempelvis var Rysslandsfonder ett mycket bra investeringsalternativ under hösten 2021. Detta utifrån det högre priset på oljan. Men bara några månader in i 2022 gick landet in i Ukraina och ryska börsen ”kollapsade”. En person som i december 2021 jämförde de bästa fonderna utifrån avkastning kanske valde att investera i Ryssland.

För många är en låg risk viktigare än lite högre avkastning. Detta utifrån att det långsiktigt är viktigare att undvika stora värdeminskningar än att hela tiden optimera avkastningen.

  • Förvaltningsavgift

Det kan tyckas som att det inte är någon stor skillnad mellan 0,2 % och 0,9 % i förvaltningsavgift. Men vid ett långsiktigt sparande gör även tiondels procent stor skillnad. Till viss del kan högre avgift vara berättigat. Detta exempelvis om en förvaltare är väldigt duktig och når överavkastning mot börsen.

För att minska risken, och bredda innehavet, kan indexfonder köpas. Dess innehav styrs inte av en förvaltare utan förändringar sker enbart utifrån det index som fonden förväntas följa. I detta fall är avgiften ännu viktigare då inget betalas för aktiv förvaltning.

De bästa fonderna är…

De bästa fonderna är de du som investerare kan känna dig trygg i att äga. För en person som trivs med hög risk kan det vara smala och inriktade mot en viss bransch eller enstaka länder. För personer som vill ha stabilitet i portföljen kan istället globala indexfonder passa bättre.