Stabil ekonomi

Det finns olika sätt att låna pengar utan UC

När du vill ta ett lån behöver du många gånger förlita dig på Upplysningscentralen (UC). Det är nämligen detta företag som är den ledande aktören i vårt land när det kommer till att tillhandahålla kreditupplysningar. Men det blir samtidigt allt vanligare med långivare som anlitar alternativa kreditupplysningsföretag. Det finns också olika skäl till att du skulle vilja låna pengar utan UC, och även olika sätt att göra detta. Fortsätt att läsa för att lära dig mer!

5 olika sätt att låna pengar utan UC

Några av de olika sätt på vilka du kan vilja låna pengar utan UC är:

  • Snabblån och SMS-lån. Dessa är små, kortfristiga lån där långivaren vanligtvis använder sig av andra leverantörer än Upplysningscentralen vid inhämtandet av kreditupplysningar. Det går dessutom snabbt att ansöka om dessa lån och det är enkelt att göra detta. Men samtidigt kan räntorna ibland vara ganska höga.
  • P2P-lån. En annan möjlig lösning är så kallade P2P-lån. Detta är en metod där olika privatpersoner lånar pengar från andra privatpersoner via en digital plattform. Många företag som tillhandahåller denna typ av plattform inhämtar kreditupplysningar via andra leverantörer än UC.
  • Traditionella banklån. Ett annat sätt att låna pengar utan UC är att ta ett traditionellt privatlån utan säkerhet hos banken. Vissa traditionella banker och kreditinstitut tillhandahåller lån till privatpersoner och använder sig av alternativa kreditupplysningsföretag. Tyvärr är dock tumregeln att de snarare använder sig av upplysningscentralen. Men de nischbanker som går emot strömmen baserar ofta sin kreditbedömning på din inkomst och andra ekonomiska faktorer.
  • Kreditkort. Det kan också vara möjligt att använda ett kreditkort där kreditupplysningen om dig inte inhämtas via UC. Dessa kort kan dock ha lägre kreditgränser och högre räntor. Samtidigt kan de vara ett alternativ för dig när du vill finansiera något ändamål.
  • Lån från vänner eller släktingar. Ett annat sätt att ta ett lån utan att behöva blanda in Upplysningscentralen är att vända sig till vänner eller släktingar. I detta fall inhämtas vanligtvis ingen formell kreditupplysning överhuvudtaget. Det är dock viktigt att skriva ett formellt låneavtal för att undvika missförstånd och konflikter.