Stabil ekonomi

Kan en privatperson bli betalningsansvarig för ett företagslån?

Om ett företag tecknar ett företagslån – kan då ägarna av företaget bli personligt ansvariga för att återbetala det? Ja, om personerna har gått i borgen för lånet kan denna situation uppstå.

I likhet med lån till privatpersoner finns det lån till företag med mängder av olika villkor, lånesummor och räntenivåer. Många av de banker som erbjuder denna låneform kräver att företaget antingen har någon säkerhet för lånet eller att ägare går i borgen för det.

  • Säkerhet
    När en privatperson köper en bostad sätts bostaden som säkerhet varpå banken kan bevilja stora belopp. Skulle personen av någon anledning inte återbetala enligt gällande avtal kan banken kontakta Kronofogden och få hjälp med att driva in skulden. I värsta fall säljs huset varpå banken får tillbaka pengarna. På samma sätt används allt från fastigheter och aktier till inventarier som säkerhet för ett större företagslån. Skulle beloppet inte återbetalas kommer banken att låta Kronofogden sälja dessa saker varpå lånet återbetalas.
  • Personlig borgen
    Om företagaren inte har något som kan pantsättas är det mycket vanligt att banken kräver personlig borgen. Detta ska då ske av någon av företagsägarna eller flera av dem. Med personlig borgen menas att dessa personer åtar sig att vara lika betalningsskyldiga som företaget. Banken kommer primärt att kräva in skulden från företaget men kan, om de anser att företaget inte har betalningsmöjligheter, istället ställa kravet mot de som gått i borgen. I realitet innebär detta alltså att personerna kan bli betalningsskyldig för hela företagets lånebelopp.

Alltid vid enskild firma

Det finns flera olika företagsformer och delvis skiljer sig betalningsansvaret åt mellan dessa. Detta beroende på om firman är en enskild juridisk person eller inte.
Med enskild firma är alltid privatpersonen och företaget samma juridiska person. Det betyder därmed att privatpersonen alltid är betalningsansvarig. Skulle en enskild firma dra på sig stora skulder kan personens egendom säljas av Kronofogden för att täcka för dessa skulder. Det kan innebära allt från löneutmätning till försäljning av bil och inredning till bostad.
Detta är en av orsakerna till att de flesta väljer att starta aktiebolag. Ett aktiebolag är nämligen en separat juridisk person och skulle det uppstå för stora skulder inom denna företagsform kan det försättas i konkurs. Därmed blir inte ägaren av aktiebolaget personligt betalningsskyldig.

Mer om jämförelser och lån finns på A5.nu

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *