Stabil ekonomi

Friår blir utvecklingstid från 2020

Nästa år införs möjligheten till ”utvecklingstid”. Ett krav från Miljöpartiet som anser att reformen kommer hjälpa personer att vidareutbilda sig, starta eget och därmed bidra till fler jobb.

En reform som Miljöpartiet länge kämpat för är utvecklingstid. Kritiker menar att det bara är en modifierad variant av friåret vilket var en reform som stoppades kort efter att den lanserades. Utvecklingstid innebär att man som arbetstagare kan få ledigt från jobbet ett år för att vidareutbilda sig alternativt starta eget företag. Samtidigt som man själv får bidrag från staten (i samma nivå som A-kassan) för vidareutbildning kan en ny person komma in på arbetsmarknaden genom det vikariat som skapas. Från början kommer reformen att innefatta 500 personer men med tiden är tanken att maximalt 5000 person ska få ta del av den. Totalt beräknas reformen kosta ca en miljard.

Inget nytt friår

Trots vissa likheter med friår säger Isabella Lövin (MP) att ”det här är inget nytt friår”. Det är däremot vad media framställer det som då flera tidningar skrivit om nyheten och förklarat ändringarna i det ”nya friåret”. Hon menar istället att det är en ”arbetsmarknadsåtgärd” och hoppas på att vidareutbildning främst sker inom bristyrken vilket skulle kunna skapa fler utbildade personer inom vård och omsorg.

Både positiva och negativa åsikter

Förslaget har delvis fått kritik från LO, Svenskt Näringsliv och andra politiska partier. Detta bland annat utifrån att pengar läggs på personer som redan är inne i arbetslivet. Samtidig har både Lärarnas Riksförbund och Läkarförbundet utryckt sig positivt. Två fackförbund som representerar branscher där behovet är mycket stort av utbildad personal.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *