Stabil ekonomi

Går det att få företagslån för nystartat företag?

Ett nystartat företag har svårare att få företagslån och krediter än ett företag som kan uppvisa en längre tids ekonomisk stabilitet. Det är fortfarande möjligt – förutsatt att personlig borgen eller säkerhet används.

Företagslån för nystartat företag kännetecknas av:

 • Högre ränta/avgift
  Eftersom företaget inte har någon ekonomisk historia ökar risken att lånet inte kommer att bli återbetalt. Detta i sin tur innebär att långivaren behöver ta ut en högre avgift och/eller ränta.
 • Kräver borgen/säkerhet
  Företagslån till nystartat företag kräver nästan alltid personlig borgen, alternativt säkerhet i exempelvis en fastighet. Även detta utifrån den högre risken.
 • Hittas främst hos nischade kreditbolag
  De större bankerna vänder sig primärt till stora och medelstora företag med lång ekonomisk historik. De behöver därmed inte ta speciellt stor risk. Att ha ett nystartat företag och gå till en storbank resulterar ofta i ett negativt resultat.

Vad innebär personlig borgen för lånet?

För att säkerställa att lånet verkligen blir återbetalt kan kreditbolaget kräva personlig borgen. Det sker på företagslån som inte har någon säkerhet. Som nystartat företag finns sällan någon säkerhet vilket innebär att personlig borgen är det alternativ som behöver väljas. Att gå i personlig borgen innebär att personen tar fullt ekonomiskt ansvar för lånet. Långivaren kommer att kräva in pengar från företaget men om detta inte kan genomföras kommer personen bli tvungen att betala summan. En person som går i personlig borgen för ett företagslån på 1 000 000 kr kan alltså bli tvungen att betala hela denna summa av privata medel i det fall som företaget inte betalar tillbaka lånet enligt gällande avtal.

Vad innebär säkerhet för lånet?

I det fall ett nystartat företag äger en fastighet kan denna fastighet användas som trygghet för lånet. Det finns därmed minst två fördelar:

 • Lättare att få lån
  Oavsett om det är nystartat företag eller om det funnits länge så innebär en säkerhet för lånet att lånet betydligt lättare kan beviljas. Detta utifrån att långivaren kan vara säker på att lånet kommer betalas tillbaka. I annat fall kan säkerheten säljas och lånet lösas.
 • Få bättre lånevillkor
  Ju bättre säkerhet – desto bättre villkor. Med säkerhet kommer räntan bli lägre. Lånebeloppet avgörs av säkerhetens värde vilket kan innebära betydligt högre belopp än annars.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *